Projekty sanací

starých skládek a sanací ekologických zátěží, vypracování technologických postupů a řízení prací, např.
  • odtěžování odpadů za jejich kontinuální hygienizace, selektivní těžba
  • třídění a zneškodnění nebo recyklace vytěžených odpadů
  • uzavření a rekultivace skládek, rekultivace území

010 012 011