Projekty dopravních a inženýrských staveb

např.
  • komunikací a obslužných ploch
  • liniových vodohospodářských staveb