Monitorování vlivu na životní prostředí

vč. projektů monitorovacích systémů
  • monitoring ovlivnění vod
  • monitoring produkce bioplynu
  • monitoring sedání
  • monitoring ovlivnění fauny, flóry, půdy apod.

021
021